BẢNG GIÁ & KHUYẾN MÃI

Phiên bản Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi tháng 10/2022
2.0 CVT 825.000.000 – Camera 360 (trị giá 20 triệu VNĐ) 

– Phiếu nhiên liệu (trị giá 25 triệu VNĐ)

2.0 CVT Premium 950.000.000 – Camera 360 (trị giá 20 triệu VNĐ) 

– Phiếu nhiên liệu (trị giá 30 triệu VNĐ)

2.4 CVT Premium 

(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án)

1.100.000.000

 

Đơn vị giá: VNĐ

 

Phiên bản Giá bán lẻ Ưu đãi tháng 10/2022
AT Premium 648.000.000
AT 588.000.000
MT – CKD (Euro 4) 555.000.000 – Camera lùi trị giá 2.500.000 VNĐ

 

Đơn vị: VNĐ

 

Phiên bản Giá bán lẻ Ưu đãi cho khách hàng từ 10/2022
New Attrage MT 

(Euro 5)

380.000.000 – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ)
New Attrage CVT 

(Euro 5)

465.000.000 – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ) 

– Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ)

New Attrage CVT Premium 

(Euro 5)

490.000.000 – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ)

– Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ)

 

Đơn vị: VNĐ

 

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Ưu đãi đặc biệt tháng 10/2022
4×4 MT 

(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án)

690.000.000
4×4 AT Athlete (Euro 5) 905.000.000
4×2 AT Athlete (Euro 5) 780.000.000
4×2 AT MIVEC (Euro 5) 650.000.000 Camera lùi (Trị giá 2.5 triệu VND)

 

 

Đơn vị giá: VNĐ

 

Phiên bản Giá bán lẻ Ưu đãi tháng 10/2022
Xpander Cross 688.000.000 – 01 Camera toàn cảnh 360

 

 

Đơn vị: VNĐ

 

Phiên bản Giá bán lẻ
Diesel 4×4 AT 

(Euro 5)

1.365.000.000 VNĐ *
Diesel 4×2 AT 

(Euro 5)

1.130.000.000 VNĐ *
Gasoline 4×4 AT 

(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án)

1.200.000.000 VNĐ
* Dự kiến giao hàng trong tháng 10/2022

 

Đơn vị: VNĐ